VERGO er faseopdelte programmer, hvor vi guider jer igennem innovations-, beslutnings- og implementeringsprocesserne i jeres Digitale Transformation.

Vi holder tidsplanen samt prisen, og vi sikrer, at I når brugbare og konkrete resultater.

Vi anvender kendte værktøjer og metoder f.eks: Business Model Canvas, SWOT analyse, Risiko analyse, o.lign.”

Forløbene går i al sin enkelthed ud på:

  • Vurder, hvilke gevinster du kan få
  • Estimer, hvor gevinsten er størst og hurtigst
  • Reagér på dit estimat
  • Gennemfør processen hurtigt og målrettet
  • Optimér det færdige resultat og vurder næste mulighed

Der findes i øjeblikket tre forløb, afhængigt af, hvor jeres virksomhed er i jeres innovationsproces:

Screen Shot 08-14-19 at 03.01 PM 001
Screen Shot 08-14-19 at 03.01 PM
Screen Shot 08-14-19 at 03.02 PM

I tvivl om Digital Transformation er relevant for din virksomhed?

Hvor grundigt skal digital forretningsudvikling vurderes?

Få det til at ske!

PROGREZZORS hjælper dig med den første sondering af potentialet i Digital Forretningstranformation. 

Din virksomhed deltager i en kort, fokuseret workshop, hvor vi arbejder meget konkret og sætter mål for resultater og tid. Vi giver inspiration, og arbejder i en vekselvirkning mellem udefra-ind, og indefra-ud. 

Vi vurderer sammen, hvad der er størst gevinst i at  gennemføre, og hvad der kan gøres med den mindst mulige indsats.

Du får beslutningsgrundlag til at vurdere potentialet og forløbet for en Digital Forretningstransformation.

Digital Forretningstransformation skal gennemføres på et gennemarbejdet grundlag, hvor ambitioner, gevinster og risici er afdækket så godt som muligt. 

Når fokus er på tid og resultat, er prioritering vigtig. 

PROGREZZORS strukturerer forarbejdet til en succesfuld transformation gennem en fokuseret workshop. 

Med workshoppen får virksomheden et gennemarbejdet grundlag for endelig beslutning om Digital Forretningsransformation. 

Samtidigt etablerer virksomheden ledelsesmæssig enighed om gennemførsel og prioritering.

 

I en succesfuld og planmæssig Digital Forretningsudvikling tilfører PROGREZZORS IT-faglig viden og processtyring. 

PROGREZZORS strukturerer, følger op, sparrer og skaber fremdrift gennem virksomhedens Digitale Forretningstransformation. 

Vi har respekt for den daglige drift i vores processer, derfor er prioritering og tidsstyring af konkrete aktiviteter vigtig. 

I fire 4-ugers sekvenser fokuserer vi projektarbejdet først på specifikation og tidlig risikoafdækning, derefter succesfuld passage af milepæle, håndtering af uforudset viden og senere overdragelse til daglig drift.

Varighed: 4 timer

Varighed: 10 timer fordelt over to dage.

Varighed: 4×4 uger.

Luk menu